Πολεμικό Ναυτικό / ΝΝΑ

Κέντρο Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας, Αποσυμπίεσης Δυτών και Εξομοίωσης Καταδύσεων τύπου Haux-Hydra 2500.

Το συγκρότημα αποτελείται από 3 θαλάμους εκ των οποίων ο ένας περιέχει νερό και χρησιμοποιείται για εξομοίωση καταδύσεων μέχρι 250 μέτρα βάθος, ο δεύτερος χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς ενώ ο τρίτος χρησιμοποιείται τόσο για θεραπευτικούς σκοπούς όσο και για δοκιμές προσωπικού.

Το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει υλοποιήσει η εταιρεία μας στην Ελληνική επικράτεια σε σχέση με θαλάμους επαναπίεσης και θεραπείας και αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα του είδους του σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων.
Δίνει δε την δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών τόσο για τη θεραπεία ασθενών και δυτών όσο και για την διενέργεια δοκιμών απόδοσης σε προσωπικό και εξοπλισμό για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς.

Το έργο εκτός από την προμήθεια του Κέντρου Haux-Hydra 2500 περιελάμβανε επίσης την απεγκατάσταση και μεταφορά, σε αποθήκευτικό χώρο του ΠΝ, του προϋπάρχοντος θαλάμου τύπου Haux-Modulstar 1800/5,5.

Έτος:2015
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη

TOP