Καλώς ήρθατε στο επίσημο site της

EURODIVING TRADING E.E.

πρωτοπόρου εταιρείας, στην Ελλάδα, στον τομέα των θαλάμων υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας και θαλάμων μεταφοράς και αποσυμπίεσης/ επαναπίεσης δυτών.

Το έμπειρο, εξειδικευμένο και εξαιρετικά ικανό προσωπικό μας αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη που αναζητάτε προκειμένου να καλύψετε με τον καλύτερο τρόπο τις εξατομικευμένες ανάγκες σας σε θαλάμους για ιατρικούς, καταδυτικούς και λοιπούς σκοπούς.
25
Χρόνια εμπειρίας

στα συστήματα υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας και αποσυμπίεσης δυτών

ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία είναι η χορήγηση ιατρικού οξυγόνου σε πιέσεις μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής.

Η διενέργειά της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο γίνεται μέσα σε ειδικούς θαλάμους, εντός του εσωτερικού χώρου των οποίων η πίεση αυξάνεται – σε τιμές μεγαλύτερες από αυτήν της ατμοσφαιρικής – με την χρήση πεπιεσμένου αέρα, αναπνευστικής ποιότητας, ενώ το οξυγόνο χορηγείται στους ασθενείς μέσω στοματο-ρινικής μάσκας (μάσκα κάλυψης μύτης – στόματος).

ΤΥΠΟΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μονόχωροι θάλαμοι → η θεραπεία γίνεται σε έναν μόνον ασθενή

Πολύχωροι θάλαμοι →
η θεραπεία γίνεται σε
πλέον του ενός
ασθενείς ταυτόχρονα

ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΠΙΕΣΗΣ ΔΥΤΩΝ

Μονόχωροι/δίχωροι
μεταφερόμενοι θάλαμοι →
για την μεταφορά των δυτών,
υπό πίεση, σε σταθερό
θάλαμο θεραπείας

Πολύχωροι σταθεροί θάλαμοι
→ για την παροχή πλήρους
ιατρικής βοήθειας στους
δύτες

ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
 
ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Ιατρικά συστήματα

 • Μονόχωροι  θάλαμοι θεραπείας
 • Πολύχωροι θάλαμοι θεραπείας - Κυλινδρικού σχήματος
 • Πολύχωροι θάλαμοι θεραπείας - Ορθογώνιου σχήματος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
 • Θάλαμοι επαναπίεσης δυτών (σταθεροί και μεταφερόμενοι)
 • Εξομοιωτές καταδύσεων
 • Συστήματα βαθιάς κατάδυσης (deep diving systems)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
 • Ιατρικοί θάλαμοι
 • Θάλαμοι προσωπικού
Ιατρικός και λοιπός εξοπλισμός για υπερβαρική χρήση
 • Συστήματα παρακολούθησης ασθενών (σταθερά / φορητά)
 • Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης
 • Αναπνευστήρες
 • Απινιδωτές
 • Συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης τύπου ambou
 • Μονάδες αναρρόφησης
 • Εξοπλισμός μέτρησης και ανάλυσης
 • Φίλτρα ασθενών
 • Πυροσβεστήρες και πυροσβεστικά συστήματα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Υ.Α.  1348/04 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας             

 ISO 9001: 2015

TOP