Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Eurodiving Trading EE ιδρύθηκε το 1996 έχοντας ως στόχο να καλύψει την απαιτητική αγορά των θαλάμων υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας, των θαλάμων μεταφοράς και αποσυμπίεσης/επαναπίεσης δυτών και θαλάμων για λοιπούς σκοπούς (π.χ. εργοτάξια σηράγγων κ.λ.π.).

Από την έναρξη της μέχρι και σήμερα η Eurodiving ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, γεγονός που την αναδεικνύει ως την πλέον αξιόπιστη λύση για την Ελληνική αγορά.

Η 25ετής μας εμπειρία, η ουσιαστική γνώση του αντικειμένου και η διαρκής υποστήριξη που παρέχουμε αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κάθε συστήματος.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Eurodiving:

 • ♦ Συνεργασία, σε αποκλειστική βάση, με την Γερμανική εταιρεία Haux-Life-Support GmbH, από τις ηγετικές εταιρείες στον συγκεκριμένο τομέα σε παγκόσμια κλίμακα 
 • ♦ Πολυετής Εμπειρία – Τεχνογνωσία
 • ♦ Αξιόπιστη και Διαρκής Υποστήριξη
 • ♦ Συνέπεια – Υπευθυνότητα – Ποιότητα

Συγκριτικά πλεονεκτήματα των παρεχόμενων συστημάτων:

 • ♦ διαθέτουν όλες τις απαραίτητες, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανονισμών, πιστοποιήσεις (τόσο για το σύστημα συνολικά όσο και για τον επιμέρους εξοπλισμό του)
 • ♦ ποιοτική αρτιότητα
 • ♦ πρωτοποριακές εφαρμογές ιδιαίτερα φιλικές προς τον χρήστη
 • ♦ σπονδυλωτή δομή με δυνατότητα προσαρμογής των επιμέρους χαρακτηριστικών των συστημάτων στις ιδιαίτερες τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη

Τομείς δραστηριότητας:

 • ♦ προμήθεια, εγκατάσταση και ενεργοποίηση μονόχωρων και πολύχωρων συστημάτων θαλάμων
 • ♦ αναβάθμιση παλαιών συστημάτων θαλάμων (ανεξαρτήτως εργοστασίου κατασκευής) 
 • ♦ περιοδική συντήρηση, επισκευές και τεστ πιέσεως θαλάμων και περιφερειακού εξοπλισμού (ανεξαρτήτως εργοστασίου κατασκευής)
 • ♦ προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού για υπερβαρική χρήση
 • ♦ εκπαίδευση χειριστών θαλάμων και προσωπικού τεχνικής υποστήριξης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πάγια πολιτική της εταιρείας αποτελεί η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την άρτια υλοποίηση κάθε έργου και την απρόσκοπτη πολυετή λειτουργία κάθε συστήματος. 

Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών ο πελάτης αισθάνεται την απαιτούμενη ασφάλεια και σιγουριά που μπορεί να παρέχει ένας απόλυτα εξειδικευμένος συνεργάτης σε έργα με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: 

 • ♦ προσδιορισμό των εξειδικευμένων αναγκών του εκάστοτε πελάτη
 • ♦ προσδιορισμό των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος (θαλάμου και περιφερειακού εξοπλισμού)
 • ♦ έλεγχο/προτάσεις/συστάσεις και τελικό σχεδιασμό για τον χώρο τοποθέτησης και λειτουργίας του συστήματος
 • ♦ προμήθεια – εγκατάσταση – ενεργοποίηση θαλάμου και περιφερειακού εξοπλισμού
 • ♦ εκπαίδευση προσωπικού
 • ♦ αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1996 (α): ίδρυση της Eurodiving Trading

1996 (β): έναρξη συνεργασίας με την Haux-Life-Support GmbH, η οποία, με εμπειρία άνω των 40 ετών και παρουσία σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία, είναι παγκοσμίως μία από τις ηγετικές και πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των θαλάμων επαναπίεσης/μεταφοράς δυτών και θαλάμων υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας

1997: μεταφορά και ενεργοποίηση θαλάμου τύπου Haux-Modulstar από το Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας

1998: αναβάθμιση και επαναλειτουργία θαλάμου τύπου ex Hans-Keller modernized by Haux στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης

2000: προμήθεια θαλάμου αποσυμπίεσης και μεταφοράς δυτών τύπου Haux-Medistar στην Πολεμική Αεροπορία

2001: πιστοποίηση από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα TUV Hellas AE για την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 32Β/2004) – (EN 93/42/EEC)

2002: προμήθεια δύο (2) θαλάμων αποσυμπίεσης και μεταφοράς δυτών τύπου Haux-Medistar στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

2003: προμήθεια 8θέσιου θαλάμου υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed στο Νοσοκομείο Καλύμνου

2004 (α): προμήθεια και εγκατάσταση 12θέσιου θαλάμου υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed στην ιδιωτική κλινική Metropolitan

2004 (β): προμήθεια δύο (2) θαλάμων αποσυμπίεσης και μεταφοράς δυτών τύπου Haux-Medistar στο Πολεμικό Ναυτικό

2004 (γ): προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κέντρου Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας και Εξομοίωσης Καταδύσεων τύπου HAUX-HYDRA στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών αποτελούμενο από 3 θαλάμους με συνολική μέγιστη χωρητικότητα 38 ατόμων καθώς και με δυνατότητα εξομοίωσης κατάδυσης μέχρι 250 μέτρα βάθος

2005: πιστοποίηση από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα TUV Hellas AE για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001

2008 (α): τροποποίηση, επαναλειτουργία και τοποθέτηση εντός εμπορευματοκιβωτίου θαλάμου τύπου Haux-Modulstar (πρώην θαλάμου ΝΝΑ) για το Πολεμικό Ναυτικό

2008 (β): αναβάθμιση θαλάμου προσωπικού και υλικών στο Μετρό Θεσσαλονίκης

2009 (α): προμήθεια και εγκατάσταση 12θέσιου θαλάμου υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed στο ιδιωτικό ιατρείο Υπερβαρική Καταδυτική Ιατρική Αθηνών

2009 (β): εκπαίδευση προσωπικού τεχνικής υποστήριξης, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2010: προμήθεια και εγκατάσταση Monitor ζωτικών σημείων για χρήση σε υπερβαρικό περιβάλλον στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

2013: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» απεγκατάσταση και μεταφορά, στο Νοσοκομείου Βόλου, παλαιού 6θέσιου θαλάμου, αντικατάσταση του με καινούριο 12θέσιο θάλαμο υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed

2015: προμήθεια και εγκατάσταση 12θέσιου θαλάμου υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed στο ιδιωτικό ιατρείο Υπερβαρική Καταδυτική Ιατρική Θεσσαλονίκης

2016: εκπαίδευση προσωπικού τεχνικής υποστήριξης, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2019: προμήθεια και εγκατάσταση Υπερβαρικού Αναπνευστήρα και Monitor ζωτικών σημείων για χρήση σε υπερβαρικό περιβάλλον στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2022: προμήθεια και εγκατάσταση πολυθέσιου θαλάμου υπερβαρικής οξυγονοθεραπειας τύπου Haux-Starmed-Quadro-Mini-Duox 1500-1800 στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς “Οι Άγιοι Ανάργυροι”. Ο συγκεκριμένος θάλαμος είναι ο πρώτος θάλαμος ορθογώνιου σχήματος που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.

TOP