Μετρό Θεσσαλονίκης

Κ/Ξ SELI – ΑΕΓΕΚ (Μετρό Θεσσαλονίκης) Προμήθεια και προσθήκη/εγκατάσταση αναπνευστικού συστήματος οξυγόνου σε θάλαμο (man lock) χωρητικότητας 4 + 2 ατόμων, κατασκευής της εταιρείας Herrenknecht. Ο συγκεκριμένος θάλαμος χρησιμοποιείται...

8 Οκτωβρίου, 2008
TOP