Υπερβαρική Καταδυτική Ιατρική

Hyperbaric-Diving-Medicine Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5,5/XLχωρητικότητας 12 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος απόκυρίως και βοηθητικό θάλαμο).Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση του θαλάμου καθώςκαι του εξοπλισμού...

21 Μαρτίου, 2022
Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Άγιος Παύλος»

General Hospital of Thessaloniki “St. Paul” Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5,5/XL χωρητικότητας 12 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από κυρίως και βοηθητικό θάλαμο).Το έργο εκτός από την...

21 Μαρτίου, 2022
TOP