Πολεμικό Ναυτικό

Θάλαμος τύπου Haux-Modulstar χωρητικότητας 6 + 2 ατόμων τοποθετημένος εντός ειδικού εμπορευματοκιβωτίου (container) για χρήση από πλοίο ειδικών αποστολών του Π.Ν.

Το έργο περιελάμβανε την τροποποίηση, επαναλειτουργία και τοποθέτηση του θαλάμου εντός ειδικού εμπορευματοκιβωτίου καθώς και την προμήθεια ειδικού αεροσυμπιεστή και την διασύνδεση αυτού με το σύστημα παροχής αέρα του θαλάμου.

Ο συγκεκριμένος θάλαμος χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις διάσωσης δυτών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήρη θεραπεία.

Διαθέτει φλάντζα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN/STANAG (NATO) και ως εκ τούτου κάθε μεταφερόμενος θάλαμος που είναι εξοπλισμένος με αντίστοιχο σύνδεσμο μπορεί να συνδεθεί με τον Haux-Modulstar.

Έτος: 2008
Τοποθεσία: Αθήνα 

TOP