Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμικό Ναυτικό / ΝΝΚ – Έτος 1998

Αναβάθμιση, συντήρηση και επαναλειτουργία θαλάμου, κατασκευής του εργοστασίου Hans-Keller, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης.

Το έργο, εκτός από την αποστολή του θαλάμου στις εγκαταστάσεις της Haux στην Γερμανία, όπου και διεκπεραιώθηκαν όλες οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης, περιελάμβανε την επανεγκατάσταση του θαλάμου στο ΝΝΚ καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το μηχανοστάσιο για την τροφοδοσία του θαλάμου με αέρα.

Ο θάλαμος χρησιμοποιείται τόσο για την παροχή υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας σε ασθενείς όσο και για την αντιμετώπιση καταδυτικών ατυχημάτων αφού είναι  εξοπλισμένος με φλάντζα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN/STANAG (NATO).

Έτος : 1998
Τοποθεσία  : Crete

TOP