Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Άγιος Παύλος»

General Hospital of Thessaloniki “St. Paul”

Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5,5/XL χωρητικότητας 12 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από κυρίως και βοηθητικό θάλαμο).

Το έργο εκτός από την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου θαλάμου καθώς και την σύνδεση αυτού με το υφιστάμενο μηχανοστάσιο περιελάμβανε επίσης την απεγκατάσταση και μεταφορά, στο Νοσοκομείου Βόλου, του προϋπάρχοντος θαλάμου τύπου Haux-Starmed 1800/5.

Ο θάλαμος χρησιμοποιείται για την παροχή υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας σε ασθενείς αλλά και για την αντιμετώπιση καταδυτικών ατυχημάτων.

Έτος: 2013
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

TOP