5. Εξειδικευμένο προσωπικό

Διαθέτουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, από την κατασκευάστρια εταιρεία HauxLifeSupport GmbH, το οποίο με εμπειρία άνω των 20 ετών αποτελεί την αιχμή του δόρατος της εταιρείας μας ως προς την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Με το προσωπικό μας αυτό έχουμε διεκπεραιώσει, στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν, σε συνεργασία πάντα με εξειδικευμένο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας HauxLifeSupport GmbH πλήθος έργων (περιοδικές συντηρήσεις, εγκαταστάσεις νέων συστημάτων, αναβαθμίσεις θαλάμων, εκπαιδεύσεις προσωπικού κ.λ.π.) για πελάτες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.