Κ/Ξ SELI – ΑΕΓΕΚ (Μετρό Θεσσαλονίκης) Προσθήκη αναπνευστικού συστήματος οξυγόνου σε θάλαμο (man lock) κατασκευής Herrenknecht χωρητικότητας 4 + 2 ατόμων.

.

Year : 2021

Company : HMM International

Project Name :Μετρό Θεσσαλονίκης

Location : Θεσσαλονίκη, Eλλάδα