Προϊόντα

Ιατρικά Μηχανήματα

Μονόχωροι θάλαμοι θεραπείας

Πολύχωροι θάλαμοι θεραπείας

Ιατρικά αξεσουάρ

Σύστημα παρακολούθησης ασθενών

Αντλία ενδοφλέβιας έγχυσης

Συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης

Αναπνευστήρες

Μονάδες αναρρόφησης

Εξοπλισμός παροχής ιατρικών αερίων

Καταδυτικά συστήματα

Θάλαμοι αποσυμπίεσης δυτών

Εξομοιωτές καταδύσεων

Συστήματα βαθιάς κατάδυσης (Deep diving systems)  

Εργοτάξια σηράγγων

Ιατρικοί θάλαμοι

Θάλαμοι προσωπικου