2.Προϊόντα

Ιατρικά Μηχανήματα

 • Μονόχωροι θάλαμοι θεραπείας

 • Πολύχωροι θάλαμοι θεραπείας

      

Ιατρικός εξοπλισμός για υπερβαρική χρήση

 • Συστήματα παρακολούθησης ασθενών (σταθερά / φορητά)

 • Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης

 • Αναπνευστήρες

 • Απινιδωτές

 • Συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης τύπου ambou

 • Μονάδες αναρρόφησης

     
     

Καταδυτικά συστήματα

 • Θάλαμοι επαναπίεσης δυτών (σταθεροί και μεταφερόμενοι)

 • Εξομοιωτές καταδύσεων

 • Συστήματα βαθιάς κατάδυσης (Deep diving systems)

     

Συστήματα για εργοτάξια σηράγγων

 • Ιατρικοί θάλαμοι

 • Θάλαμοι προσωπικού