• Συστήματα παρακολούθησης ασθενών (σταθερά / φορητά)

  • Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης

  • Αναπνευστήρες

  • Απινιδωτές

  • Συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης τύπου ambou

  • Μονάδες αναρρόφησης