Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία ή Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο

Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία ή Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο

Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία ή Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο είναι η μέθοδος με την οποία χορηγείται σε ασθενείς οξυγόνο σε μεγαλύτερη πίεση από την ατμοσφαιρική πίεση. 

Η χορήγηση του υπερβαρικού οξυγόνου γίνεται μέσα σε ειδικούς θαλάμους (θάλαμοι υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας ή υπερβαρικού οξυγόνου) εντός του εσωτερικού χώρου των οποίων αυξάνεται η πίεση σε τιμές μεγαλύτερες από αυτήν της ατμοσφαιρικής πίεσης.

Οι θάλαμοι αυτοί χωρίζονται σε 2 κύριες κατηγορίες:

  1. Στους μονόχωρους θαλάμους η θεραπεία γίνεται σε έναν μόνον ασθενή. Η πίεση εντός του θαλάμου αυξάνεται είτε με την παροχή πεπιεσμένου αέρα (η χορήγηση του οξυγόνου γίνεται μέσω ειδικής στοματορινικής μάσκας) είτε με την παροχή οξυγόνου (δεν απαιτείται η μάσκα).
  2. Στους πολύχωρους θαλάμους η θεραπεία γίνεται σε πλέον του ενός ασθενείς ταυτοχρόνως, η δε πίεση αυξάνεται με την παροχή πεπιεσμένου αέρα (αντιστοίχως η παροχή του οξυγόνου στους ασθενείς γίνεται μέσω ειδικών στοματορινικών μασκών).