Κ/Ξ SELI – ΑΕΓΕΚ (Μετρό Θεσσαλονίκης)
Προσθήκη αναπνευστικού συστήματος οξυγόνου σε θάλαμο (man lock)
κατασκευής
Herrenknecht χωρητικότητας 4 + 2 ατόμων.

 

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ