Νοσοκομείο Καλύμνου
 Θάλαμος τύπου Haux-Starmed
Compact 8 + 2 ατόμων
(σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από κυρίως και βοηθητικό θάλαμο)

ΝΟΣ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΘΑΛΑΜΟΣ HAUX STARMED