Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
Θάλαμος
HauxStarmed 2200/5,5/XL χωρητικότητας 12 + 2 ατόμων.

Γ. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»: ΘΑΛΑΜΟΣ HAUXSTARMED 2200/5,5/XL