Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμικό Ναυτικό / ΝΝΑ: Πολύχωρος θάλαμος – Diving Simulator τύπου HauxHydra 2500. Το συγκρότημα αυτό αποτελείται από 3 θαλάμους εκ των οποίων ο ένας περιέχει νερό και χρησιμοποιείται για εξομοίωση καταδύσεων μέχρι βάθος 250 μέτρα.

  

 

ΝΝΑ: ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ HAUX HYDRA 2500