Πιστοποιήσεις

Το 2001 η Eurodiving πιστοποιείται από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα TUV Hellas (TUV Nord) AE σύμφωνα με το ΦΕΚ 32Β για την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EN 93/42/EEC).

Σταθμό στην ιστορία της Eurodiving αποτέλεσε το έτος 2004. Την χρονιά αυτή η εταιρεία μας –πάντα σε συνεργασία με την Haux Life Support GmbH – υλοποίησε την προμήθεια και εγκατάσταση ενόςΚέντρου Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας και Εξομοίωσης Καταδύσεων στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (τύπου HAUX-HYDRA 2500 με εξομοίωση κατάδυσης μέχρι 250 μέτρα) με εφαρμογές τόσο στη θεραπεία ασθενών όσο και στην διενέργεια δοκιμών απόδοσης για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς.

Το 2005 η Eurodiving πιστοποιήθηκε, και πάλι από τον διαπιστευμένο εποπτικό φορέαTUV HELLAS (TUV Nord) AE, για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001.

Όλα αυτά τα χρόνια η Eurodiving έχει υλοποιήσει έναν πολύ σημαντικό αριθμό έργων σχετικά με: