Πολιτική της εταιρείας

 

 

Πάγια πολιτική τόσο της εταιρείας μας όσο και της εταιρείας HauxLifeSupport GmbH αποτελεί η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς κάθε πελάτη για την υλοποίηση του κάθε έργου και συγκεκριμένα: προσδιορισμός συγκεκριμένων αναγκών πελάτη, προσδιορισμός απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών θαλάμου και περιφερειακού εξοπλισμού, προσφορά ολοκληρωμένου συστήματος, τελικός σχεδιασμός,

έλεγχος /προτάσεις / συστάσεις σχετικά με τον χώρο τοποθέτησης και λειτουργίας του συστήματος, προμήθεια – τοποθέτηση – εγκατάσταση θαλάμου και περιφερειακού εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη.

Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών ο πελάτης αισθάνεται την απαιτούμενη ασφάλεια και σιγουριά που μπορεί να παρέχει ένας απόλυτα εξειδικευμένος συνεργάτης (με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο) σε έργα με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες.