Έργα – πελάτες

Από την αρχή της λειτουργίας της έως και σήμερα η εταιρεία έχει υλοποιήσει έναν πολύ σημαντικό αριθμό έργων σχετικά με:

  • την προμήθεια και εγκατάσταση μονόχωρων και πολύχωρων θαλάμων

  • αναβάθμιση παλαιών θαλάμων (ανεξαρτήτως εργοστασίου κατασκευής)

  • περιοδική συντήρηση θαλάμων (ανεξαρτήτως εργοστασίου κατασκευής)

  • εκπαίδευση χειριστών και τεχνιτών

  • προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού για υπερβαρική χρήση

Κυριότεροι πελάτες του δημόσιου τομέα είναι οι ακόλουθοι:

– Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

– Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

– Πολεμικό Ναυτικό – Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

– Πολεμικό Ναυτικό – Νοσοκομείο Κρήτης

– Πολεμική Αεροπορία

– Πυροσβεστική Υπηρεσία

– Γενικό Επιτελείο Στρατού