Γενικά

Η Eurodiving Trading EE ιδρύθηκε το 1996 από την Κα Σενή Α. Μαρία (η οποία είχε ήδη 10 χρόνια εμπειρίας από την προηγούμενη εργασία της ως διευθύντρια στον τομέα Ιατρικών, Βιομηχανικών Αερίων και εξαρτημάτων) σκοπεύοντας να καλύψει την απαιτητική αγορά των θαλάμων υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας και θαλάμων μεταφοράς και αποσυμπίεσης δυτών στην Ελληνική επικράτεια.

 

Το γεγονός ότι η Eurodiving, από της ενάρξεως της μέχρι και σήμερα, ασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με το συγκεκριμένο αντικείμενο την κατατάσσει ως την πλέον αξιόπιστη λύση για την Ελληνική αγορά. Παράλληλα η αδιάλειπτη παρουσία μας και υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση και εξασφάλιση για την απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε συστήματος.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Eurodiving είναι τα ακόλουθα:

α) επί 20 και πλέον έτη συνεργάζεται με την Γερμανική εταιρεία HauxLifeSupport GmbH, η οποία είναι μία εκ των κυριότερων, παγκοσμίως, εταιρειών στον συγκεκριμένο τομέα

β) η αδιαμφισβήτητη εμπειρία και τεχνογνωσία της

γ) η αδιάλειπτη παρουσία της και η διαρκής υποστήριξη που παρέχει στους πελάτες και

δ) η συνέπεια και η υπευθυνότητα με τις οποίες αντιμετωπίζει όλα τα έργα που αναλαμβάνει.

Επίσης η αποδεδειγμένα καλή πορεία της εταιρείας στην Ελληνική αγορά (αλλά και της Haux παγκοσμίως) βασίζεται και στα ακόλουθα πλεονεκτήματα που διαθέτουν τα παρεχόμενα συστήματα:

α) τα συστήματα Haux διαθέτουν ΟΛΕΣ τις απαραίτητες, βάσει ισχυόντων κανονισμών, πιστοποιήσεις (είτε αυτές αφορούν το σύστημα συνολικά είτε επιμέρους εξοπλισμό του π.χ. πυροσβεστικό σύστημα) σε αντίθεση με συστήματα προσφερόμενα από τον ανταγωνισμό

β) ποιοτική αρτιότητα

γ) πρωτοποριακές εφαρμογές ιδιαίτερα φιλικές προς τον χρήστη

δ) σπονδυλωτή δομή με δυνατότητα προσαρμογής των επιμέρους χαρακτηριστικών των συστημάτων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τεχνικές και οικονομικές, του κάθε πελάτη

1.1. Υφιστάμενες δομές πολύχωρων θαλάμων

Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 9 πολύχωροι (4 έως 12 θέσεων) θάλαμοι προοριζόμενοι αμιγώς για ιατρική χρήση. Οι θάλαμοι αυτοί είναι εγκατεστημένοι σε δομές τόσο δημόσιων (4) όσο και ιδιωτικών φορέων (5), ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφέρουμε ότι οκτώ (8) από τις εννέα (9) υφιστάμενες δομές διαθέτουν θαλάμους Haux.