Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμικό Ναυτικό / ΝΝΚ – Έτος 1998Αναβάθμιση, συντήρηση και επαναλειτουργία θαλάμου, κατασκευής του εργοστασίου Hans-Keller, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης.Το έργο, εκτός από την αποστολή του θαλάμου στις εγκαταστάσεις της...

11 Απριλίου, 2022
Νοσοκομείο Καλύμνου

Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5 Compact χωρητικότητας 8 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από κυρίως και βοηθητικό θάλαμο).Το έργο εκτός από την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου...

21 Μαρτίου, 2022
Metropolitan Hospital

Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5,5/XL χωρητικότητας 12 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από κυρίως και βοηθητικό θάλαμο). Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση του θαλάμου καθώς...

21 Μαρτίου, 2022
Πολεμικό Ναυτικό

Θάλαμος τύπου Haux-Modulstar χωρητικότητας 6 + 2 ατόμων τοποθετημένος εντός ειδικού εμπορευματοκιβωτίου (container) για χρήση από πλοίο ειδικών αποστολών του Π.Ν. Το έργο περιελάμβανε την τροποποίηση, επαναλειτουργία και τοποθέτηση...

21 Μαρτίου, 2022
Πολεμικό Ναυτικό / ΝΝΑ

Κέντρο Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας, Αποσυμπίεσης Δυτών και Εξομοίωσης Καταδύσεων τύπου Haux-Hydra 2500.Το συγκρότημα αποτελείται από 3 θαλάμους εκ των οποίων ο ένας περιέχει νερό και χρησιμοποιείται για εξομοίωση καταδύσεων μέχρι...

10 Οκτωβρίου, 2021
TOP