Νοσοκομείο Καλύμνου

Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5 Compact χωρητικότητας 8 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από κυρίως και βοηθητικό θάλαμο).
Το έργο εκτός από την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου θαλάμου καθώς και του εξοπλισμού του μηχανοστασίου για την τροφοδοσία του θαλάμου με αέρα περιελάμβανε επίσης την απεγκατάσταση και μεταφορά, σε ειδικό μουσειακό χώρο στο λιμάνι της Καλύμνου, του προϋπάρχοντος θαλάμου κατασκευής της εταιρείας Drass Galeazzi.
Ο θάλαμος χρησιμοποιείται τόσο για την παροχή υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας σε ασθενείς όσο και για την αντιμετώπιση καταδυτικών ατυχημάτων αφού είναι εξοπλισμένος με φλάντζα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN/STANAG (NATO).

Έτος: 2003
Τοποθεσία: Κάλυμνος 

TOP