Θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου

Θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου 

Θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου και υπερβαρική οξυγονοθεραπεία

Υπερβαρική οξυγονοθεραπεία (ή θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο) είναι η
χορήγηση ιατρικού οξυγόνου σε πιέσεις μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής.
Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία είναι μία σύγχρονη και αναγνωρισμένη ιατρική
πράξη με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο ως προς την υγεία των ασθενών και
την ποιότητα ζωής τους και εφαρμόζεται επί σειρά δεκαετιών.
Η διενέργειά της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο γίνεται μέσα σε ειδικούς
θαλάμους (θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου ή θάλαμοι υπερβαρικής
οξυγονοθεραπείας), εντός του εσωτερικού χώρου των οποίων η πίεση αυξάνεται
με την χρήση πεπιεσμένου αέρα, ενώ το οξυγόνο χορηγείται στους ασθενείς
μέσω στοματο-ρινικής μάσκας.

Θάλαμοι αποσυμπίεσης και μεταφοράς δυτών

Ετησίως διενεργούνται εκατομμύρια καταδύσεις τόσο για σκοπούς αναψυχής
όσο και για επαγγελματικούς και στρατιωτικούς σκοπούς.
Ακρογωνιαίος λίθος για την διενέργεια καταδύσεων – ανεξαρτήτως σκοπού –
είναι η παροχή υγειονομικής ασφάλειας μέσω θαλάμων αποσυμπίεσης/
μεταφοράς δυτών ώστε να είναι δυνατή η αποσυμπίεση του δύτη στον τόπο του
συμβάντος ή η άμεση και ασφαλής μεταφορά του σε δομή με πολυθέσιο θάλαμο
για παροχή πλήρους ιατρικής περίθαλψης.

Γενικά

Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο

Καθώς η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο γίνεται όλο και πιο γνωστή σε
ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού αλλά και οι αυτοδύτες αυξάνονται με
ταχύτατους ρυθμούς, αντιστοίχως αυξάνεται και η ζήτηση για θαλάμους
υπερβαρικού οξυγόνου (ή θαλάμους υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας) και
θαλάμους αποσυμπίεσης / μεταφοράς δυτών, τελευταίας τεχνολογίας που θα
καλύπτουν τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, ποιότητας και ασφάλειας και

ταυτόχρονα θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες, τεχνικές και
οικονομικές, απαιτήσεις του κάθε πελάτη.
Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 10 πολυθέσιοι θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου
(χωρητικότητας 4 έως 12 ατόμων) καθώς και αρκετοί θάλαμοι αποσυμπίεσης /
μεταφοράς δυτών. Οι θάλαμοι αυτοί λειτουργούν σε διάφορες δομές (δημόσιες
και ιδιωτικές), ενώ άνω του 85% αυτών των δομών διαθέτουν θαλάμους της
Γερμανικής εταιρείας Haux-Life-Support GmbH.
Η Eurodiving Trading EE με απόλυτο σεβασμό στο αντικείμενο που
δραστηριοποιείται και έχοντας πάντα ως γνώμονα την παροχή ποιοτικά άρτιων,
τεχνολογικά προηγμένων, και αξιόπιστων συστημάτων θαλάμων υπερβαρικού
οξυγόνου και θαλάμων αποσυμπίεσης / μεταφοράς δυτών, από το 1996
συνεργάζεται σε αποκλειστική βάση με την Γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία
Haux-Life-Support GmbH. Η οποία, με εμπειρία άνω των 40 ετών και παρουσία
σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία, είναι παγκοσμίως μία από τις ηγετικές και
πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των θαλάμων υπερβαρικού οξυγόνου και
θαλάμων αποσυμπίεσης / μεταφοράς δυτών, και διακρίνεται για τις εξαιρετικές
τεχνικές επιδόσεις της, την καινοτομία, την ποιότητα των προϊόντων της και την
αξιοπιστία της.

TOP